Saopštenje o rezultatima

za otvoreni, anketni, jednostepeni, međunarodni, anonimni, urbanističko-arhitektonski konkurs za deo bloka između ulica: Kralja Milana, Svetozara Markovića, Nemanjine i Kralja Milutina u Beogradu

 

Raspisivač - Naručilac konkursa  : 

„MAISON ROYAL“ doo Beograd,  www.maison-royale.net

Sprovodilac konkursa:

Društvo arhitekata Beograda, www.dab.rs

Žiri i izvestioci su radili u sastavu:

Predsednik žirija:

prof.Ivan Rašković, arhitekta, Beograd, Srbija                                                                                                                                                                        

Članovi žirija:

prof.Krešimir Rogina, arhitekta, Zagreb, Hrvatska

Simon Frommenwiler, arhitekta, Bazel, Švajcarska

Marko Stojčić, arhitekta, glavni urbanista grada Beograda 

Vuk Đurović, arhitekta, Beograd, Srbija 

Milka Gnjato, arhitekta, Beograd, Srbija

Tatjana Petrov,arhitekta, Beograd, Srbija

Izvestioci:

Sanja Vranić, arhitekta, Beograd, Srbija

Tamara Petrović, arhitekta, Beograd, Srbija

Žiri je većinom glasova  doneo sledeće Odluke, kako slede u okviru predviđenog nagradnog fonda :

 

Prva nagrada u iznosu od 15.000,00 evra neto dodeljena je radu sa autorskom šifrom VK80437- rš 10

Autori: AKVS arhitektura

Anđela Karabašević Sudžum, Vladislav Sudžum, Ana Petrović, Marija Matijević, Aleksa Bekić, Zoja Milić

VK80437

 

Druga nagrada u iznosu od 10.000,00 evra neto  dodeljena je radu sa autorskom šifrom

SM00004- rš 09

Autorski tim:

Autori: Alen Gvozdenović, dipl.ing.arh.- Studio Marguery, Dušan Milovanović, dipl.ing.arh.,

Đorđe Avramović, master arh.

Gregory Pasquier admin. saradnik- Studio Marguery

Saradnici - Studio Marguery:

Ljiljana Bogićević, dipl.ing.arh.; Pavle Nikolić, master arh.; Neda Markovski, master arh.; Isidora Čalija, master arh.; Kornelija Mamužić

Petar Šarčev, audio video ing. – saradnik - 3D animacija

Tijana Mačkić, master arh. – saradnik 3D vizualizacija

SM00004 

Treća nagrada nije  dodeljena , shodno Raspisu i Konkursnoj dokumentaciji  tačka 6.7. (Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda )

 

Dva jednakovredna otkupa u iznosu od po 2.500,00 evra neto dodeljena  su radovima :

 

Autorska šifra LK52397- rš 05

Rad je urađen u okviru firme ARHINOVA d.o.o., Beograd 

Autorski tim: Sanja Ćirić, Danica Gačević, Mihailo Mandić, Draško Nikolić, Đorđe Petković

Saradnik za 3D vizuelizaciju: XZZI Studio

LK52397

 

Autorska šifra BB31357- rš 13

Rad je urađen u okviru NORMOTIC Beograd

Autor projekta: Dmitrović Zoran

Autorski tim: Abramović Nikola, Blagojević Nenad, Radojlović Marija, Bjelić Marija

Projektanti: Nešić Tamara, Milenković Jelena

BB31357

 

Nagrađeni i nenagrađeni radovi,  u elektronskom formatu biće postavljeni na sledećem linku https://konkurs-slavija-manjez.rs   

 

U Beogradu, 25.10.2021. 

Predsednik žirija:

prof.Ivan Rašković, arhitekta, Beograd, Srbija

 

Članovi žirija:

prof.Krešimir Rogina, arhitekta, Zagreb, Hrvatska

Simon Frommenwiler, arhitekta, Bazel, Švajcarska

Marko Stojčić, arhitekta, glavni urbanista grada Beograda

Vuk Đurović, arhitekta, Beograd, Srbija 

Milka Gnjato, arhitekta, Beograd, Srbija

Tatjana Petrov,arhitekta, Beograd, Srbija